Strona Główna

Strona ta ma być narzędziem komunikacji i swego rodzaju tablicą ogłoszeń dla lekarzy medycyny ratunkowej którzy na swej drodze mieli styczność z Sekcją Młodych Lekarzy Medycyny Ratunkowej Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej lub Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej, zamieszczone na niej są również informacje i materiały dla studentów oraz stażystów zainteresowanych medycyną ratunkową.

„To the frontier spirit in those physicians who had the courage, persistence, audacity, and obnoxiousness to enable the creation and delivery of a new speciality.”
Peter Rosen