FOAMed

Co to jest FOAM? na podstawie https://lifeinthefastlane.com/foam/

FOAM – Free Open Access Meducation – Nauczanie medycyny dla każdego wszędzie o każdej porze

FOAM to ruch w mediach społecznościowych tworzący olbrzymią, łatwo dostępną bazę wiedzy medycznej tak stricte profesjonalnej jak i dotyczącej zagadnień pozamedycznych ale powiązanych z pracą pracowników ochrony zdrowia takich jak np: umiejętności miękkie, psychologia, zarządzanie. Sposób przekazania wiedzy jest bardzo różnorodny, obejmuje głównie wpisy o charakterze blogu, podcasty, prezentacje w serwisach wideo, tweety, strony na facebooku. Charakteryzuje się dystansem twórców do samych siebie, nieformalnym językiem, częstym odniesieniem do rzeczywistych wydarzeń i ma na celu wspomóc tradycyjne sposoby edukacji. Nierzadko wiedza zawarta w FOAM wykracza daleko poza ramy zbadanej rzeczywistości i zawiera przemyślenia oraz koncepcje autorów zanim zostaną one w pełni zbadane tradycyjnymi metodami i zaakceptowane przez gremia medyczne.

„Jeśli chcesz wiedzieć jak uprawialiśmy medycynę 5 lat temu, przeczytaj podręcznik.
Jeśli chcesz wiedzieć jak uprawialiśmy medycynę 2 lata temu, przeczytaj czasopismo naukowe.
Jeśli chcesz wiedzieć jak uprawia się medycynę teraz pojedz na dobrą konferencję medyczną.
Jeśli chcesz jak będziemy uprawiać medycynę w przyszłości porozmawiaj z ludźmi na korytarzach (w przerwach między wykładami na konferencjach) lub zapoznaj się z FOAM”

Joe Lex 2012