O medycynie ratunkowej

Poniżej kilka definicji dotyczących medycyny ratunkowej – na podstawie definicji American College of Emergency Phisicians

Co to jest medycyna ratunkowa?
Medycyna ratunkowa jest specjalizacją medyczną dedykowaną diagnostyce i leczeniu zachorowań oraz obrażeń których zaistnienia nie można było przewidzieć. Oparta jest na unikalnym zbiorze wiedzy z wielu dziedzin medycyny a w praktyce obejmuje wstępną ocenę pacjenta, stawianie diagnozy, włączenie leczenia a także prowadzenie koordynacji działań wielu świadczeniodawców oraz zaplanowanie dalszej opieki według potrzeb pacjenta.

Gdzie stosuje się medycynę ratunkową
Medycyna ratunkowa nie może być definiowana według miejsca jej stosowania. Świadczenia z zakresu medycyny ratunkowej mogą być proponowane pacjentom w oddziałach ratunkowych utworzonych w szpitalach, niezależnych punktach pomocy medycznej, oddziałach obserwacyjnych, zespołach ratownictwa medycznego, miejscach katastrofy lub poprzez telemedycynę.

Jakie są zadania lekarzy medycyny ratunkowej
Medycyna ratunkowa obejmuje przewidywanie, planowanie, kierowanie i nadzór nad medycznymi działaniami dotyczącymi reagowania na katastrofy. Osoby będące specjalistami medycyny ratunkowej zapewniają wysokiej jakości opiekę przy łóżku pacjenta a także wykonują zadania administracyjne i przywódcze w ramach oddziału ratunkowego oraz innych obszarów opieki zdrowotnej.

Dlaczego lekarze medycyny ratunkowej są potrzebni?
Lekarze medycyny ratunkowej są jednym z fundamentów opieki zdrowotnej. Ich wgląd i zrozumienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej w odniesieniu do potrzeb pacjentów pozwala im na wyjątkowo trafną ocenę sytuacji, zaplanowanie i wdrażanie regionalnych inicjatyw dotyczących opieki zdrowotnej.

Historia medycyny ratunkowej

Co to jest medycyna ratunkowa?

Dlaczego medycyna ratunkowa?

Codzienność lekarza medycyny ratunkowej: Bringing the upstairs care downstairs