Lista Polecanych Ośrodków Szkoleniowych

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im M. Kopernika w Łodzi – Szpitalny Oddział Ratunkowy

Zasoby szpitala:
Wielospecjalistyczny szpital dla dorosłych około 800 łóżek.
Szpital jest centrum urazowym, posiada lądowisko dla HEMS, szpital jest ośrodkiem referencyjnym dla obrażeń miednicy, udarów mózgu i chirurgii naczyniowej, oddział kardiologii posiada pracownię hemodynamiki i stymulatorów serca.

Zasoby SOR:
Zespół SOR w kwietniu 2017 – 10 specjalistów Medycyny Ratunkowej, 2 lekarzy bez specjalizacji z MR, 5 rezydentów MR, pielęgniarki ze specjalizacją z pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarki z innymi specjalizacjami, ratownicy medyczni. Większość lekarzy zajmuje się medycyną ratunkową od początku swojej kariery, sukcesywnie zatrudniani są rezydenci którzy ukończyli szkolenie i chcą kontynuować pracę w SOR. Połowa lekarzy SOR jest przeszkolona w ETC, część lekarzy jest instruktorami. Kierownik SOR jest również kierownikiem Zakładu Medycyny Ratunkowej i Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, część lekarzy jest wykładowcami Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, rozwijana jest działalność naukowo – badawcza, w przyszłości możliwość otworzenia doktoratu. Ścisła współpraca z LPR. Co roku zespół SOR organizuje ogólnopolską konferencję medycyny ratunkowej “Kopernik” https://kmrkopernik.com/ .

Pomieszcznia SOR: Gipsownia z aparatem do znieczulenia, 4 gabinety badań w tym jeden gabinet triage w strefie zielonej, pomieszczenie dekontaminacji, sala zabiegowa, sala resuscytacyjna dwa stanowiska, sala wstępnej intensywnej terapii 8 stanowisk, funkcjonujący blok operacyjny połączony z salą resuscytacyjną, diagnostyka radiologiczna (RTG, TK, MRI, USG) i laboratoryjna dostępna 24 godziny w poziomie SOR (odległość do transportu pacjenta nie większa niż 15m), dostępny 24 godziny angiograf w poziomie SOR (odległość około 20 m).

Sprzęt: USG do POC, 4 respiratory stacjonarne, analizator parametrów krtytycznych, zestaw do bronchoskopii i videolaryngoskopii, LUCAS 2, zestaw do hipotermii terapeutycznej, zestaw do pełnej izolacji pacjenta zakaźnego, jezdne RTG.

Wykonywane procedury przez lekarzy SOR: pełen zakres “małej chirurgii”, większość zabiegów z intensywnej terapii (wkłucia centralne, dostępy dotętnicze, dostępy do dializ, zaawansowane udrażnianie dróg oddechowych, chirurgiczne udrażnianie dróg oddechowych, respiratoroterapia, NIV), drenaż klatki piersiowej, nakłucia opłucnych, nakłucia osierdzia, nakłucia otrzewnej, procedury kardiologiczne (kardiowersja elektryczna, stymulacja zewnętrzna i wewnątrznaczyniowa), resuscytacja krążeniowo oddechowa, diagnostyka Point of Care Ultrasound zgodnie z umiejętnościami, resucytacja i diagnostyka w urazach wielonarządowych, przetaczanie składników krwi (KKCz, FFP, PLT, Krioprecypitat), hipotermia terapeutyczna, cewnikowanie dróg moczowych, szyny wyciągowe. Praca w zespole urazowym według European Trauma Course.

Wykonywane procedury przez lekarzy SOR lub z ich udziałem: większość krótkich procedur z chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo ortopedycznej (nastawienia zwichnięć i złamań w krótkotrwałym znieczuleniu), kwalifikacja i w razie potrzeby tromboliza w udarach mózgu, kwalifikacja do wewnątrznaczyniowych interwencji w udarach mózgu.
Procedury których lekarze SOR nie wykonują lub wykonują mało: procedury ginekologiczne, okulistyczne i laryngologiczne tylko w podstawowym zakresie, pediatria sporadycznie, endoskopia układu pokarmowego.

System pracy: 12 godzinne dyżury w systemie dzień-noc-48 godzin wolnego (czyli dyżur 8:00-20:00, następnego dnia dyżur 20:00-8:00, następnie 48 godzin wolnego, system niezależny od świąt i dni tygodnia). Osoby nowe mają około 2-3 miesiące na wdrożenie się prcując jako dodatkowa osoba w dni powszednie w godzinach 8-15:35. Dyżury są obsadzone przez przynajmniej jednego specjalistę MR i lekarza rezydenta MR, obecnie w ramach możliwości kadrowych dochodzi trzeci specjalista lub rezydent MR. Lekarz SOR pełni rolę głównego leakrza dyżuru, zajmuje się pacjentami przywożonymi do SOR przez ZRM i zgłaszającymi się do SOR bez skierowania oraz każdym pacjentem w ciężkim stanie, rodzaj dolegliwości nie ma znaczenia. Pacjenci zieloni ze skierowaniem są zaopatrywani przez lekarzy z oddziałów.

Przepływ pacjentów przez SOR – około 100-150 pacjentów / 24 godziny, przeciętna ilość pacjentów oglądanych przez lekarza SOR w ciągu 12 godzin około 20-25 osób.

System szkolenia: rezydent dyżuruje ze swoim opiekunem specjalizacji, ministerialny program szkolenia jest rygorystycznie przestrzegany (kierownik oddziału pilnuje odrabiania staży), w większości przypadków rezydent odbywa 2 letni staż w SOR następnie jest delegowany na pozostałe staże cząstkowe jeśli wyrazi taką chęć może poza godzinami pracy brać dyżury dodatkowe w SOR.

Osoba do kontaktu:
Michał Dworzyński dworzu@gmail.com

Możliwa do umówienia wizyta w oddziale, spotkanie lub kontakt mejlowy z pracującymi rezydentami

SZPITAL UNIWERSYTECKI NR 1 IM. A. JURASZA W BYDGOSZCZY
O szpitalu:
Szpital uniwersytecki z oddziałami dla dorosłych oraz dziecięcymi. SU nr 1 w Bydgoszczy jest centrum urazowym, w przyszłości planowane jest stworzenie centrum urazowego dla dzieci. Szpital posiada lądowisko HEMS. Obecnie w Szpitalu funkcjonuje 26 klinik i oddziałów, co w sumie daje 891 łóżek.
SU nr 1 w Bydgoszczy stanowi bazę dydaktyczną dla Collegium Medicum UMK w Toruniu. W ramach Collegium Medicum funkcjonuje Katedra Medycyny Ratunkowej i Katastrof, co daje możliwość pracy dydaktycznej i rozwoju naukowego.
http://jurasza.umk.pl
http://jurasza.umk.pl/kliniki/klinika-medycyny-ratunkowej/,
https://www.cm.umk.pl, https://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/jednostki-wydzialowe/katedra-medycyny-ratunkowej-i-katastrof.html
Organizacja pracy Kliniki Medycyny Ratunkowej
Przez cały czas dyżuruje trzech lekarzy ratunkowych, w tym jeden specjalista MR pełniący w dni powszednie po godz. 15:00 i w dni świąteczne funkcję lekarza ogólnego Szpitala (decyzyjność Dyrektora Szpitala). Poza tym dwóch lekarzy „młodszych”, którymi są rezydenci lub specjaliści MR, ale również wspomagają nas na tym stanowisku rezydenci chirurgii. Poza tym w ramach KMR pracują: internista, ortopeda oraz neurolog. Pacjenci ze skierowaniami trafiają od razu do lekarzy z dziedzin, do których zostali skierowani. Dolegliwości „oczne” trafiają od razu do okulisty. Pediatryczna izba przyjęć funkcjonuje obecnie w odrębnej części szpitala, gdzie pracują chirurg dziecięcy i pediatra. Dzieci w stanie ciężkim trafiają od razu na salę resuscytacyjną KMR (SOR dla dorosłych). Funkcjonuje pisemny regulamin KMR zatwierdzony przez Dyrekcję, który szczegółowo określa podział obowiązków. Lekarze „młodsi” MR zajmują się głównie pacjentami: po omdleniach, z bólami brzucha, mała chirurgia, urazy wielomiejscowe (izolowane urazy kończyn trafiają prosto do ortopedy), bóle i urazy kręgosłupa, urazy głowy, zatrucia, zaburzenia świadomości, upojenie alkoholowe ze wszystkimi jego konsekwencjami oraz wszelkie dziwne niesklasyfikowane dolegliwości. Lekarz ogólny szpitala nadzoruje pracę lekarzy „młodszych” na sali resuscytacyjnej, podejmuje też decyzje we wszelkich kwestiach wątpliwych w całym szpitalu. KMR SU nr 1 w Bydgoszczy zaopatruje ok. 100-160 pacjentów na dobę (w liczbie tej nie są uwzględnieni pacjenci pediatrycznej izby przyjęć).
Zespół KMR (czerwiec 2017): 8 specjalistów Medycyny Ratunkowej (plus 2 biorących pojedyncze dyżury), 5 rezydentów MR, rezydenci chirurgii dyżurujący na stanowisku lekarzy „młodszych”, pielęgniarki ze specjalizacją z pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarki z innymi specjalizacjami, ratownicy medyczni.
System pracy: dyżury zwykle 24-godzinne, w przypadku realizacji staży możliwe dyżury od godz. 15:00 (choć nie zawsze), rzadziej dyżury 12-godzinne. W przypadku rezydentów MR, po okresie „próbnym” możliwość dyżurowania na kontrakcie. Nowi rezydenci pracują przez pierwsze miesiące w dni powszednie do godz. 15:00, do momentu dopuszczenia przez kierownika KMR do dyżurowania.
Pomieszczenia KMR: jest to nowa część szpitala, w skład której wchodzą: dwie sale resuscytacyjne, dwa punkty rejestracji pacjentów, gabinet triage, ambulatorium z ośmioma stanowiskami do badania pacjentów, sala zabiegowa, osobny gabinet ortopedyczny i gipsownia, gabinet internistyczny z sześcioma stanowiskami dla pacjentów „leżących”, pomieszczenie do dekontaminacji, sala obserwacyjna z czterema stanowiskami dla pacjentów, którzy wymagają dłuższej obserwacji, ale nie kwalifikuję się do przyjęcia (np. zatrucia, upojenie alkoholowe, obserwacja pacjenta po urazie). W ramach KMR funkcjonuje osobny gabinet rtg oraz tomograf- tylko dla pacjentów z SOR. Poza tym funkcjonujący blok operacyjny zaraz obok sali resuscytacyjnej. Diagnostyka radiologiczna (RTG, TK, USG) i laboratoryjna dostępna 24 godziny.
Sprzęt: USG do POC, respiratory transportowe, analizator parametrów krytycznych (m.in. gazometria, jonogram, glukoza, HbCO), analizator parametrów krytycznych do oznaczania troponiny, zestaw do bronchoskopii, LUCAS.
Procedury wykonywane przez lekarzy SOR: pełen zakres “małej chirurgii”, większość zabiegów z intensywnej terapii (wkłucia centralne, dostępy dotętnicze, zaawansowane udrażnianie dróg oddechowych, respiratoroterapia), drenaż klatki piersiowej, nakłucia opłucnych, resuscytacja krążeniowo oddechowa, diagnostyka Point of Care Ultrasound zgodnie z umiejętnościami, resuscytacja i diagnostyka w urazach wielonarządowych, przetaczanie składników krwi (KKCz, FFP, PLT, Krioprecypitat), cewnikowanie dróg moczowych. Zakres wykonywanych procedur często zależy od inicjatywy danego lekarza, w razie problemów dostępne są konsultacje lekarzy z większości klinik.
Procedury których lekarze SOR nie wykonują lub wykonują mało: procedury ginekologiczne (brak oddziału ginekologii w SU nr 1), procedury okulistyczne i laryngologiczne, wszelkie procedury pediatryczne (pediatryczna izba przyjęć funkcjonuje w osobnej części szpitala), endoskopia układu pokarmowego.
Zapraszamy do kontaktu:
Dorota Rutkowska (lekarz rezydent) drtrutkowska@gmail.com Możliwa wizyta w klinice, spotkanie z rezydentami lub uzyskanie więcej informacji drogą mailową.