Lekarze Stażyści

Informacja dla lekarzy stażystów odbywających staż z medycyny ratunkowej oraz dyżury w ramach stażu z medycyny rodzinnej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym WWCOiT im M. Kopernika w Łodzi

Organizacja przebiegu stażu podyplomowego w zakresie medycyny ratunkowej Szpitalny Oddział Ratunkowy WWCOiT im M. Kopernika w Łodzi

 1. Lekarz stażysta zapisuje się na 3 tygodniowy staż w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pisząc e-mail na adres mj.dworzynski@kopernik.lodz.pl podając swój adres e-mail do kontaktu oraz proponowany termin stażu. Termin zostanie zaakceptowany w ciągu 2 dni roboczych, jeśli e-mail pozostanie bez odpowiedzi dłużej niż 2 dni robocze termin należy traktować jak zaakceptowany.
 2. Staż trwa 3 tygodnie obejmuje (pracę w wymiarze 113 godzin 45 minut) + (3 dyżury po 10 godzin 5 minut) – (kurs 2 x 7 godzin 35 minut) = łącznie 128 godziny 50 min pracy.
 3. Staż odbywa się w 12 godzinnych zmianach – w trakcie 3 tygodni stażu należy odbyć 10 zmian + szkolenie wstępne pierwszego dnia stażu (8 godzin 50 minut). Pomiędzy zmianami musi być zachowane 11 godzin przerwy. Można zapisywać się na zmiany dzienne lub nocne także w soboty i niedziele oraz dni świąteczne przy czym do wynagrodzenia nie będą przyznawane dodatki za pracę w nocną i święta.
 4. Na konkretne zmiany stażysta zapisuje się poprzez dokonanie wpisów do interaktywnej tabeli, link do tabeli zostanie wysłany po zapisaniu się na staż. Maksymalna liczba stażystów na zmianie to 2 osoby. 
 1. W pierwszym dniu stażu odbywa się zmiana wprowadzająca trwająca 8 godzin 50 minut w godzinach 8:00 – 16:50.  Lekarz stażysta zgłasza się do kierownika SOR o godzinie 8 ej, praca tego dnia ma na celu instruktarz BHP i zapoznanie z oddziałem.
 2. W czasie zmiany lekarz stażysta będzie dopisany do konkretnego lekarza (opiekuna) – przydział będzie publikowany na tablicy w pokoju lekarskim
 3. Potwierdzenie obecności na zmianie potwierdza opiekun na karcie obecności.
 4. Odbycie dyżurów POZ potwierdza opiekun na karcie dyżurowej
 5. Odbycie dyżurów w ramach stażu z medycyny ratunkowej potwierdza kierownik lub zastępca SOR na karcie dyżurowej (na podstawie karty obecności)
 6. Całość stażu będzie podsumowana i zaliczona w dzienniczku stażu przez kierownika lub zastępcę kierownika SOR.
 7. Wszelkie niejasności lub sytuacje wyjątkowe będą rozpatrywane indywidualnie przez kierownika lub zastępcę kierownika SOR.

Organizacja dyżurów w SOR odbywanych w ramach stażu z podstawowej opieki zdrowotnej

Szpitalny Oddział Ratunkowy WWCOiT im M. Kopernika w Łodzi

 1. Lekarz stażysta odbywa 6 dyżurów po 10 godzin 5 minut w SOR w ramach stażu z podstawowej opieki zdrowotnej.
 2. Dyżury może odbywać w czasie stażu z podstawowej opieki zdrowotnej w zmianach po:
  1.  10 godzin 5 minut w soboty i niedziele oraz święta w godzinach 8:00 – 18:05
  2.  5 godzin 2,5 minuty w dni powszednie w godzinach 16:00 – 21:02:30
 3. Na konkretne zmiany lekarz zapisuje się poprzez dokonanie wpisu do interaktywnej tabeli dostępnej w linku – zostanie wysłany na e-mail po kontakcie e-mailowym z kierownikiem SOR.
 1. Na “dyżurze POZ” może być jednocześnie jeden lekarz stażysta
 2. W czasie dyżuru lekarz stażysta będzie dopisany do konkretnego lekarza (opiekuna) – przydział będzie publikowany na tablicy w pokoju lekarskim
 3. Potwierdzenie odbycia dyżuru dokonuje opiekun w karcie dyżurowej przedstawionej przez stażystę