Studenci

Zapraszamy do współpracy z SOR Szpitala im M. Kopernika w Łodzi studentów wszystkich kierunków a zwłaszcza kierunków lekarskiego, ratownictwa medycznego i pielęgniarstwa. Współpraca może mieć formę:

  1. odbywania obowiązkowych praktyk w SOR

Prowadzimy praktyki dla studentów wszystkich kierunków. Kładziony jest nacisk na udział studentów w codziennej pracy oddziału i poznawaniu podstaw postępowania w stanach nagłych w ramach dyżurów.

2. pracy dodatkowej na stanowiskach:

  • asystenta medycznego (w ramach umowy zlecenia)
    • praca dla studentów polegająca na pomocy administracyjnej personelowi medycznemu
  • pomocnika personelu pielęgniarsko – ratowniczego (w ramach wolontariatu)
    • praca dla studentów polegająca na pomocy administracyjnej i w czynnościach medycznych personelowi pielęgniarsko ratowniczemu SOR (dostępna dla studentów kierunków ratownictwa medycznego, pielęgniarstwa oraz pierwszych 3 lat kierunku lekarskiego)
  • pomocnika personelu lekarskiego (w ramach wolontariatu)
    • praca dla studentów polegająca na pomocy administracyjnej i w czynnościach medycznych personelowi lekarskiemu SOR (dostępna dla studentów lat 4-6 kierunku lekarskiego)